Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Συνέλευση στο Πάρκο της ΕΤ-3 Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Συνέλευση της τοπικής γιορτής οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας στο Πάρκο της ΕΤ-3 Σάββατο 24 Μαρτίου και ώρα 16 Θέματα γιορτής
1. Ενημέρωση για την συνέλευση της Πανελλαδικής που πραγματοποιήθηκε στα Αμπελάκια
2. Οργανόγραμμα φετινής γιορτής ΕΤ-3 Ιούνιος 2018